Resultats última jornada

Fitxa de resultats - Veure

Jornada 13-14 d'abril

Calendari jornada actual - Veure

20190413

Calendari FCBQ

Consulta el calendari global al web de la federació

Col·laboradors

la bota mini.png
can garriga mini.png
eam mini.png
farmacia arniges mini.png