President

Sr. JOSE CAPO

Vicepresidenta Social-Institucional

Sra. TANIA GARCÍA

Vicepresident Esportiu

Sr. DAVID MARTÍN

Tresorera

Sra. MÒNICA RODRÍGUEZ

Secretària

Sra. LIDIA SOTO

Vocals

Sr. ORIOL COLL

Sr. POL SERRA